Breibandutbygging i Stad kommune

Ny avtale gjev breiband til Heggjabygda, Lote, Hennebygda, Skrede, Holmøyane og Kjøde-Årsheim-Fløde

Stad kommune har signert avtale med Enivest om utbygging av breiband til Heggjabygda, Lote, Hennebygda, Skrede, Holmøyane og Kjøde-Årsheim-Fløde.

- Det pågår for tida også breibandutbygging i regi av Enivest mange andre stader i Stad kommune: I Eidsbygda, (områda mellom Nordfjordeid og Hornindalsvatnet, pluss austover mot Nes/Skaugset og vestover mot Os/Taklo), i Hjelmelandsdalen, på Liset i Selje og området Nordpollen-Barmen. Alle desse utbyggingane skal vere ferdigstilt i løpet av 2021, seier Svein Otto Melheim og Alferd BJørlo (t.v).   Foto: Tormod Flatebø

Nyhende

Utbygginga skal i hovudsak skje innan utgangen av 2022, og har ei samla kostnadsramme på 12,4 mill NOK. Utbygginga vil gje høghastigheitsbreiband til ca. 250 husstandar og mange fritidsbustader i bygdene som no får breiband.