I godt selskap

Fredrikkeprisen til Birgit Skarstein

Birgit Skarstein (32) får Sanitetskvinnenes heiderspris, Fredrikkeprisen, mellom anna for si modige og tydelege stemme for eit større mangfald.

Birgit Skarstein er årets vinnar av Fredrikkeprisen som blir delt ut av Norske Kvinners Sanitetsforening.  Foto: NKS

Nyhende

Ved å gi Fredrikkeprisen til Birgit Skarstein ønskjer vi å heidre ein person som har bidrege til eit meir ope og mangfaldig samfunn, og som trass i å ha møtt både motstand og hets, har svart med kjærleik og godheit, seier organisasjonsleiar Ellen-Sofie Egeland i Norske Kvinners Sanitetsforening.