Stor interesse for akvakultur

Sjømataktørar ønskjer meir plass

I det digitale møtet om plan for sjøområda i Stad var det fleire næringsaktørar som presenterte seg og sine ønskje om lokalitetar på land og i sjø.

KART Frå plan for sjøområda: Det første dialogmøtet tok føre seg områda i gamle Eid kommune og Bryggjaområdet. 

Nyhende

Ny plan for sjøområda i Stad kommune

Legg til rette for meir næringsaktivitet

Det nye planforslaget for sjøområda i Stad kommune legg mellom anna til rette for 11 nye akvakulturlokalitetar for ulike typar marine artar.


Asle Rasmus Seljeseth jobbar med næringsutvikling gjennom Fjord Miljø-gruppen, som satsar på forskings- og utviklingsarbeid. Dei ser føre seg å samarbeide med andre om lokalitetar.