Stad kommune

Folketalet vaks med 28 personar i 4. kvartal 2020

Ved utgangen av 2020 var det 60 fleire innbyggarar i Stad kommune enn det var ved inngangen av året. Det viser tal frå Statistisk Sentralbyrå som vart publisert i dag.

Folketalet i Stad vaks med 28 persionar i 4. kvartal 2020.  

Nyhende

Ved utgangen av 4. kvartal 2020 var det 9.517 innbyggarar i Stad kommune. Det er 28 fleire enn ved inngangen av kvartalet. Ved utgangen av 1. kvartal 2020, som er det første året Stad kommune figurerer på Statistisk Sentralbyrå sin statistikk over folketal, var det 9.468 innbyggarar i Stad kommune.