Elva vaskar vekk anleggsvegen

Vatnet i Eidselva stig time for time

‒Eg lurer på korleis dette går.

Vegard Johnson konstaterer at mykje av massane på arbeidsvegen er i ferd med å bli skylt vekk.  Foto: Anna Wuttudal

Nyhende

Det seier Vegard Johnson. Han ser på korleis vatnet i Eidselva ved Skipenes bru held på å grave vekk den mellombelse vegen ute i elva, som har vore nytta i samband med arbeidet med å få på plass dei store pælane som står midt ute i elva.