Utfordrar næringslivet om Stad skipstunnel

Olav Steimler. Foto: Ingebjørg Nilsen Stokkenes 

Nyhende

Stad Vekst jobbar med å kartlegge mogelegheiter som bygginga av Stad skipstunnel gir.