Ta sjukepleiarutdanning der du bur

Desentralisert sjukepleiarutdanning i Nordfjord er viktig tiltak for å gjere det lettare å skaffe kvalifisert personell med rett kompetanse for kommunane.

DESENTRALISERT: Trine Myhre Edvardsen, Agnieszka Kozubek, Renate Lillevik Kjellevold, Simona Hjelle, Line Skår, og Johanne Nesbø går desentralisert sjukepleiarutdanning på Nordfjordeid.  Foto: Olin Yri

Nyhende

– I dag er det ei utfordring for fleire kommunar i Nordfjord å få tak i nok sjukepleiarar, seier Barbro Longva, kommunalsjef i helse og omsorg i Stad kommune.

– At vi har denne utdanninga lokalt i Nordfjord er viktig for dei som har jobba innan helse, er etablerte, men som ikkje ser for seg å flytte på seg for å ta studiar, fortel Longva.

Desentralisert sjukepleie gjennom Høgskulen på Vestlandet er eit studietilbod for tilsette i helseføretak som ønsker å utdanne seg til sjukepleiar. Utdanninga fører til graden Bachelor i sjukepleie og autorisasjon som sjukepleiar.