IT-utdanning ved hjelp frå næringslivet

Garantert jobb for datafrelste elevar

Er du interessert i informasjonsteknologi og medieproduksjon? Ved Måløy vidaregåande skule kan du få fersk undervisning rett frå næringslivet, lærlingplass og jobb etterpå.

PROGRAM FOR FRAMTIDA: IT-næringa er stadig veksande og ved Måløy vidaregåande var det bedriftene sjølve som bretta opp ermane for å få slik utdanning. No er næringsdrifter over heile Vestland fylke med på å gjere denne utdanninga attraktiv for elevane.   Foto: Måløy vidaregåande skule

Nyhende

Likar du å spele dataspel og drøymer om å lage ditt eige spel? Lurer du på kva som er oppskrifta for å lage ei nettside, og er du interessert i programmering og koding?