Frp: -Vi håper ein lukkast og at Seljebygda får ei storstove igjen

Eit samla Stad formannskap gjekk sist veke inn for å selje helsesenteret i Selje. Kommunen gir tomtekjøparane kortare frist.

SAMDE: Stad formannskap ja endeleg ja til avtale med tomtekjøparane av Selje helsehus. 

Nyhende

Sal av helsesenteret i Selje var hovudgrunnen til det ekstraordinære formannskapsmøte sist torsdag.