Nordfjord Opplæringskontor:

Stort behov for lærlingar

Nordfjord opplæringskontor har no 146 superlærlingar rundt om i heile Nordfjord. – Det er enormt artig å sjå alle som ønskjer å satse på lærlingar no. Det er eit stort positivt fokus på det.

OPPLÆRINGSKONTOR: Sidan 2017 har Nordfjord Opplæringskontor hatt stor vekst, og har gått frå 20–30 superlærlingar til 146.   Foto: Olin maria Yri

Nyhende

Det seier Leiv Johnny Endal, superrådgjevar ved Nordfjord opplæringskontor. Nordfjord Opplæringskontor er eit tverrfagleg opplæringskontor som dekkjer kommunane Stad, Stryn, Volda (Hornindal), Gloppen og Kinn (Nord). Saman med medlemsbedriftene er målet å skape læreplassar, auke rekrutteringa til bedriftene og gje dei som ønskjer å skape sin yrkesveg i Nordfjord moglegheit til det. Hovudmålet til Nordfjord Opplæringskontor er å gje lærlingane ei best mogleg læretid frå skule til fagbrev.