Fire unge nordfjordingar

Har valt å gå yrkesfagvegen

Oline Challen er norgesmeister i NM, for Stian Høvig har vegen og motivasjonen blitt til undervegs, Isak Andre Rundereim og vennane hans tok alle forskjellige val og Fedaa Almaflani har følgt hobbyen sin.

DATAELEKTRONIKAR: Fedaa Almaflani er dataelektronikar og lærling på Kontorpunkt.  Foto: olin maria yri

Nyhende

Oline Challen frå Nordfjordeid, Stian Høgvig frå Nordfjordeid, Isak Andre Rundereim frå Selje og Feeda Almaflani frå Syria/Nordfjordeid er fire av 146 superlærlingar ved Nordfjord Opplæringskontor. Trass i at dei fire har valt ulike retningar, har dei også noko til felles: dei har tatt sine eigne val når dei valde fag på vidaregåande skule, og alle fire har valt å gå retningar innan yrkesfag.