Det sosiale betyr mykje

Nordfjord Opplæringskontor passar på at dei 146 superlærlingane har det bra både på arbeid og på fritida.

SOSIALT: Det sosiale er viktig for superlærlingane, og gjennom læretida er det fleire sosiale arrangement i Nordfjord Opplæringskontor.   Foto: privat

Nyhende

I tillegg til oppfølging arrangerer Nordfjord Opplæringskontor sosiale arrangement for superlærlingane gjennom året. Vanlegvis, utanom korona, har det vore tradisjonelle samlingar på Hoven der ein er sosiale, har det kjekt og akar ned att. Det har også vore samlingar med surfing i Hoddevik.