No startar arbeidet med Stad skipstunnel

Kan stå ferdig i 2025/2026

Om alt går etter planen vil verdas første fullskala skipstunnel kunne stå klar 2025/2026

Slik kan skipstunnelen sjå ut når den står ferdig om nokre år. Illustrasjonen viser innseglinga frå Kjøde, i den nordlege enden av skipstunnelen. (Illustrasjon: Kystverket/Snøhetta)  

Nyhende

Kystverket har no fått tildelingsbrevet frå Samferdselsdepartementet, som gir grønt lys for igangsetting av forarbeidet for bygging av Stad skipstunnel.