– Stor etterspurnad frå næringslivet

– Elevar som vel utdanning innan data og elektrofag og automasjon er bortimot sikra lærekontrakt når dei er ferdige på skulen.

Frå Stranda: Denne roboten som har løfta meir enn ein godt steikt pizza. No er Grandiosa-roboten godt plassert på Eid vidaregåande skule der det blir heilt andre bollar. Foto: Tormod Flatebø 

Nyhende

Det seier Ove Jonny Lillestøl, avdelingsleiar for yrkesfag på Eid vgs.