Asgeir Aase, direktør i Linja AS:

– Rettvis nettleige – eit politisk spørsmål

– Ei brukarfinansiert ordning, slik som er føreslått, vil skape ein mekanisme for å sikre rettferdig lik nettleige.

Utjamning:–Vi meiner det er urettvist at våre kundar skal betale nær dobbelt så høg nettleige som dei som bur i tettbygde strøk, seier Asgeir Aase er konserndirektør i Linja AS, Sogn og Fjordane Energi sitt nettselskap. Foto: Andreas Eikeseth Nygjerd 

Vi meiner at nettleiga i Noreg ikkje er rettferdig fordelt

Nyhende

Det seier Asgeir Aase, direktør i Linja AS, nettselskapet til Sogn og Fjordane Energi (SFE).