Bekymring for stenginga av Eldremedisinsk poliklinikk

Ber Helse Førde orientere om situasjonen

Komande måndag er det møte i Stad Eldreråd. I tillegg til viktige saker som nytt legekontor og helsestasjon i Selje har Lars Svein Drabløs, leiar i Sad Eldreråd, bedt helse Førde kome og orientere om midlertidig stenging av Eldremedisinsk poliklinikk ved Nordfjord sjukehus.

Lars Svein Drabløs, leiar i Stad Eldreråd, har bedt Helse Førde om å kome på møtet i Stad Eldreråd komande måndag og orientere om nedstenginga av Eldremedisinsk poliklinikk.   Foto: Tormod Flatebø

Nyhende

Utgangspunktet for at leiaren ber Helse Førde om orienteringa er blant anna ei bekymringsmelding frå Stad Demensforening.