Satsar på e-sport

Vestland fylkeskommune skal no satse på e-sport og lage ein eigen strategi for miljøet i fylket.

Vestland fylkeskommune skal satse på e-sport for barn og unge i heile fylket.   Foto: OLIN MARIA YRI

Nyhende

Fylkestinget har vedteke at Vestland fylkeskommune skal lage ein eigen strategi for e-sport for å styrke og satse på e-sportsmiljøet i fylket.