Ein ny registrert smitta frå Stad

Onsdag vart ein ny person i eller frå Stad registrert smitta av covid-19.

Ifølgje VG sine oppdaterte tal har ein person i eller frå Stad blitt registrert stadfesta covid-19 smitta onsdag.  

Nyhende

Ifølgje VG sine oppdaterte tal er ein ny person i eller frå Stad registrert smitta av covid-19 onsdag 13. januar. Tala til VG kjem direkte frå Meldingssystem for smittsame sjukdommar (MSIS). Stad har no flat smittetrend og ifølgje VG har 27 personar i eller frå Stad vore stadfesta smitta av covid-19 sidan i vår.