Bankane har berre 500 kroner per innbyggjar i kontantar

Foto: Terje Pedersen / NTB / NPK 

Nyhende

NPK-NTB. Av samla innskot på 2.448 milliardar kroner i norske bankar, er berre 0,1 prosent, eller 2,7 milliardar, tilgjengeleg for å vekslast til kontantar.