Usikker skråning ved Sjukehusvegen

Skråning: Fjordabladet skreiv allereie i oktober 2018 om at Roar Sætre opplyste at her kan det vere behov for sikring. Arkivfoto 

Nyhende

Ei undersøking uført av Norconsult peika på at det ikkje er funne tilfredsstillande berekningsmessig sikkerheit i skråninga aust for Fargarelva (Presteelva), dvs. aust for Sjukehusvegen på Høgebakkane.