Mange reiselivsbedrifter på Vestlandet fryktar konkurs

Rundt 40 prosent av reiselivsbedriftene til NHO Reiseliv i Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal meiner det er ein reell fare for at dei kjem til å konkurs på grunn av koronapandemien, viser ei fersk undersøking.

ANNLEIS ÅR: Reiseliv er ei viktig næring på Vestlandet. Vanlegvis strøymer turistane til dei mest populære turistmåla i hopetal. Det siste året har det vore annleis. No fryktar mange reiselivsbedrifter på Vestlandet at dei kjem til å gå konkurs. Her frå Aurlandsfjorden.   Foto: Sara Johannessen Meek

Nyhende

Tala kjem fram i ei undersøking NHO Reiseliv har utført i perioden 3.–7. januar i år. Konkursfrykta er om lag like stor blant reiselivsbedriftene i alle dei tre vestlandsfylka. Det vil med andre ord seia at rundt to av fem reiselivsbedrifter på Vestlandet fryktar dei ikkje vil greia seg.