Forslag om reglar om portforbod

Regjeringa foreslår at portforbod skal kunne gjelde i inntil 21 dagar. Forslaget om endringane i smittevernlova vart fredag sendt på høyring.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) varsla på ein pressekonferanse onsdag at regjeringa vil foreslå ei endring i smittevernloven som opnar for portforbod.   Foto: Arkivfoto: Torstein Bøe / NTB / NPK

Nyhende

I høyringsforslaget blir det foreslått at eit portforbod skal gjelde i inntil 21 dagar og kan forlengjast med inntil fjorten dagar om gongen.


Frp-nei til forslaget om portforbod frå regjeringa

Frp meiner at å opne for portforbod utfordrar Grunnlova. Partiet varslar at dei vil seie blankt nei i Stortinget til regjeringsforslaget.


– Portforbodet skal innrettast slik at det ikkje stengjer for eit minimum av menneskeleg kontakt for den enkelte. Vidare må det givast unntak mellom anna for å sikre varetakinga av kritiske og viktige samfunnsfunksjonar, og det må leggjast til rette for at barn og andre sårbare grupper blir varetekne, heiter det.

Justisdepartementet understrekar i høyringsnotatet at portforbod berre er aktuelt i ekstreme tilfelle, og berre der alle andre aktuelle tiltak er prøvd eller vurderte som utilstrekkeleg. Det kan heller ikkje gjelde i eit større geografisk område eller i større omfang enn strengt nødvendig.

Fristen for å sende inn høyringssvar er 31. januar 2021. (©NPK)