Nordfjord Jordskifterett

Får oppretthalde minimumsbemanning

Det vert ikkje stillingskutt ved jordskifteretten i Nordfjord, slik fleire har frykta.
Nyhende

Nordfjord jordskifterett har vore bemanna med ei standard minimumsbemanning som ein mindre jordskifterett med to tilsette i kvar av stillingsgruppene jordskiftedommar, overingeniør og førstekonsulent.