‒  Veldig bra at det blir rydda opp

‒ Her har Stad kommune fått fullt gjennomslag for vårt syn om at Stortinget sitt vedtak om å skjerme kjerneverksemda i domstolar med færre enn 4 faste dommarårsverk også skal gjelde jordskifterettane. Eg vil berømme Justisministeren for tydeleg og konsis opprydding i saka. Dette er eit meget godt utgangspunkt for vidare utvikling av rettsmiljøet i Nordfjord.. Det seier Stad-ordførar Alfred Bjørlo(V).  

Nyhende

‒ Det er veldig bra at det blir rydda opp. Det seier Stad-ordførar Alfred Bjørlo om avgjersla frå direktør for Domstoladministrasjonen (DA) Sven Marius Urke om bemanning ved Nordfjord jordskifterett.