Nominasjonsmøte i Sogn og Fjordane KrF:

Storehaug toppar lista

Kristeleg Folkeparti i Sogn og Fjordane arrangerte sitt nominasjonsmøte laurdag. Stortingsrepresentant Tore Storehaug, frå Askvoll, toppar lista.

Tore Storehaug får førsteplassen på Sogn og Fjordane KrF sitt listeframlegg til Stortingsvalet neste haust. Det vart bestemt på partiet sitt nominasjonsmøte laurdag 21. november.   Foto: Tormod FLatebø

Nyhende

På dei neste plassane finn vi Trude Brosvik, tidlegare ordførar i Gulen, no medlem av Fylkestinget i Vestland, og William Dalsbø, frå Stadlandet.