Senterpartiet:

– SV og Frp har valt ein for dårleg modell for pensjonistane

Senterpartiet kritiserer Frp og SV for å gi pensjonistane ein modell som gir dei mindre enn lønnsmottakarane i gode tider, men like dårleg i magre tider.

Per Olaf Lundteigen (Sp) meiner pensjonistmodellen til Frp og SV må forbetrast.  Foto: Stian Lysberg Solum

Nyhende

Dei ni partia på Stortinget har starta forhandlingar om ei ny pensjonsordning etter initiativ frå Framstegspartiet og SV.