Nordfjord står samla om skule og utdanning

Nordfjord står samla om skule og utdanning, og reagerer sterkt på fleire av endringane som er føreslegne ved dei vidaregåande skulane i Nordfjord.

Nordfjord står samla om dei fire vidaregåande skulane.  Foto: Ingebjørg Nilsen Stokkenes

Nyhende

Nordfjordrådet, Nordfjordakademiet, Inviro, Nordfjord opplæringskontor, Stad Vekst, Stryn Næringssamskipnad og Gloppen Næringsorganisasjon representerer store delar av næringslivet. No har dei sendt brev til Hovudutval for opplæring og kompetanse og til Yrkesopplæringsnemnda i Vestland fylkeskommune. Dei reagerer òg på at deira innspel ikkje er teke høgde for ved utarbeidinga av skuletilbodet i Vestland for 2021/22.