Gunn Sande om stillingskutt:

– Som å kutte av seg foten

‒ Å kutte i stillingar vil vere som å kutte av seg foten. Det seier Gunn Sande (Sp), leiar i Utval for areal og eigedom i Stad kommune. Ho er ikkje innstilt på stillingskutt innanfor sin sektor.

UKLART: ‒ Det som bekymrar meg aller mest er millionane på omstillingsprosjektet. Det er litt uklart korleis dei skal dekkjast inn. Det seiar leiar for Utval for areal og eigedom, Gunn Sande (Sp), her på synfaring med kommunal bustad i Øyane på Nordfjordeid i bakgrunnen. Arkivfoto: Anna Wuttudal 

Det blir dårlegare tilbod til innbyggjarane.

Nyhende

Sande peikar på at det allereie er knapt med tilsette innan fagområda til areal og eigedom, dei får mellom anna henvendelser frå folk som tykkjer at det tek altfor lang tid å få behandla søknader.