Toppolitikarane

Reduserer stillingane med 20 prosent

─ Når kommunen er i ein så utfordrande situasjon som det Stad kommune er i no, må vi snu alle steinar og sjå samla på alle utgifter kommunen har.

Delt kontor: Varaordførar Siri Sandvik (Ap) og ordførar Alfred Bjørlo (V) føreslår 20 prosent kutt i eigne stillingar og godtgjersler.   Foto: Tormod Flatebø

Nyhende

Det seier ordførar Alfred Bjørlo (V) og varaordførar Siri Sandvik (Ap) som går ned i høvesvis 80 og 40 prosent stilling, og med tilsvarande kutt i løna.