Bent-Inge Borgund (SV):

Vil vurdere politikarløner og godtgjerdsler

– Vi må òg sjå på lønningar og godtgjersle til politikarane. Dagens kommunestyre vedtok å auke godtgjersle/lønningar til politikarane for til saman 1,4 millionar årleg frå og med 2020. Dette var vi i SV i mot.

SV sin representant i finansutvalet, Bent-Inge Borgund, meinte politikarane måtte sjå på alle kostnader, også politikarane sin løner og godtgjersler. 

Nyhende

Det sa Bent-Inge Borgund (SV) og reiste spørsmålet om Stad kommune hadde behov for varaordførar i 50 prosent stilling då Finansutvalet i hadde sitt første møte etter at kommunedirektøren hadde lagt fam. sitt balanserte budsjett.