-Tilgangen til Seljesanden må sikrast

Fylkesmannen i Vestland ser det som viktig at allmenta sin tilgang til Seljesanden blir sikra.

Slik tenkjer Link Arkitektur orleis det nye Selje Hotell skal sjå ut. I ein høyringsuttale er Fylkesmannen i Vestland opptatt av at allmenta har tilgang til Seljesanden smo ligg rett nedanfor hotelltomta.  Foto: Ill. Link Arkitektur

Nyhende

Det er i samband med oppstart av arbeidet med detaljreguleringsplan for Selje hotell at Fylkesmannen no uttalar seg.