No kjem snøen

Både i Vestland og Rogaland blir det no sendt ut varsel om fare for flaum og skred.

For Vestland og nord i Rogaland varslar NVE om nest høgaste faregrad, oransje nivå, for flaum- og jordskred. I Hordaland og Sogn er det venta svært mykje regn.  Foto: Tormod Flatebø

Nyhende

For Vestland og nord i Rogaland varslar NVE om nest høgaste faregrad, oransje nivå, for flaum- og jordskred. I Hordaland og Sogn er det venta svært mykje regn.