Koronavåren i bokform:

Dette gjorde vi då pandemien trefte landet

Krevjande smittevernreglar, brakkesjuke og sakn etter ein god klem. Kva hugsar du best frå koronavåren?

Journalistane Randi Lillealtern (til venstre) og Guro Kulset Merakerås bok fortel historia om Noregs første møte med pandemien, sett gjennom auga til vanlege folk i ulike jobbar. Kva skjedde eigentleg med oss – og med dei rundt oss?   Foto: Erle Kulset Merakerås

Nyhende

No kjem boka som gir eit djupdykk i tida då den første korona-bølgja trefte Noreg. Forfattarane bak er journalistane Guro Kulset Merakerås og Randi Lillealtern – som mellom anna har intervjua og følgt fem personar som på ulike vis fekk liva sine snudd opp ned.