Naboar viser til gamle lovnader

Krev lave hus

Naboar til hotelltomta i Selje krev at nyehotellet vert bygd med lave hus i om lag same høgd som legekontora/tidlegare sjukeheim.

Krav: Naboane på oppsida av Kyrkjevegen krev at nye Selje Hotell ikkje vert bygd som høghus. Ill: Nordplan 

Den gamle hotelltomta høver ikkje til høghus, og vi har krav på at utbygginga ikkje forringar bukvaliteten vår.

Nyhende

I eit brev til Stad kommune viser tomteeigarane på oversida av Kyrkjevegen i Selje til gamle lovnader den gong gamle Selje Hotel skulle utbyggast.