Kommunedirektør Åslaug Krogsæter:

– Kan måtte kutte 40 årsverk

– I administrasjonen sitt budsjettframlegg ligg det kutt på rundt 30 årsverk. Utan føreslåtte endringar i eigedomsskatten kan det bli 40.

Finansutvalet: Frå venstre rundt bordet: Gunnar Silden (V), Marilyn Osmundsvåg (V), utvalsleiar Helse og omsorg, Helle Frogner (V), Siri Sandvik (Ap), varaordførar og formannskapsmedlem, Astrid Grete Torheim (Sp), varamedlem som møtte for Knut Tore Nes Hjelle (V), Sissel Ommedal (KrF) som møtte som vara for Ronald Dalsbø, Bent-Inge Borgund (SV), Wanja Kristin Lien (H), formannskapsmedlem, Anfinn Sjåstad (Frp), formannskapsmedlem, Gunn Sande (Sp), utvalsleiar i Areal og eigedom, Betty Hessevik (Sp), formannskapsmedlem, og Paul Jakob Helgesen (Sp), formannskapsmedlem og gruppeleiar for Stad Sp si kommunestyregruppe. Alle foto: Tormod Flatebø 

Nyhende

Det sa Åslaug Krogsæter, kommunedirektør i Stad kommune, då ho orienterte politikarane i Finansutvalet om innhaldet i det budsjettframlegget.