Støttar lokalt ønske om kraftlinje

Fylkesmannen støttar dei lokale ønska om å få lagt ny kraftleidning lenger frå busetnad på strekninga ved Frislid i Stad kommune.

Illustrasjonsfoto: Anna Wuttudal 

Nyhende

Fylkesmannen i Vestland kjem no med fråsegn til endringssøknad for den nye 132 kV luftleidninga mellom Leivdal og Navelsaker. Det er søkt om ein ny trasé forbi Frislid for å få lagt linja lenger unna busetnad.