Kommunedirektøren

Tilrår rask realisering av symjehall i Selje

I sak om symjebasseng og fleirbrukshall i Selje - romprogram og lokalisering har kommunedirektøren no kome med sitt framlegg til vedtak som politikarane skal ta stilling til. Ho ønskjer rask realisering av ny symjehall i Selje, primært i samarbeid med private aktørar.

- For å stette kommunen sitt krav til symjeundervisning bør utbygging av symjebasseng realiserast først og snarast mogleg, fastslår kommunedirektør Åslaug Krogsæter i Stad kommune.  Foto: Tormod Flatebø

Nyhende

Kommunedirektør Åslaug Krogsæter sitt framlegg til vedtak lyder slik: