Elevrådsleiarane ved Eid Ungdomsskule

–Håper at politikarane forstår alvoret

– Vi håper at politikarane forstår alvoret i det som rektor og arbeidsplasstillitsvald tek opp i sitt innspel til budsjettet for Stad kommune i 2021.

180 elevar: 9. og 10. klassesteg delar dei sjue toaletta som er bak desse dørene på Eid Ungdomsskule. – Det er altfor lite for 180 elevar. I tillegg manglar vi toalett for rørslehemma, seier Stefania Aivaliotis, elevrådsleiar, nestleiar i elevrådet Matea Haavik. foto: Tormod Flatebø 

Nyhende

Det seier Stefania Aivaliotis og Matea Haavik, leiar og nestleiar i elevrådet ved Eid ungdomsskule som understrekar at toalettforholda ved ungdomsskulen på Nordfjordeid er under ein kvar kritikk.