Stor forskjell mellom Stad og Kinn

I Stad kommune kostar det 10.800 kroner, medan ein i Kinn kommune må ut med 23.120 kroner.

GÅR OPP: Gjennomgangen som Forbrukarrådet har gjort av samanslåtte kommunar, viser at byggesaksgebyra har auka i 27 av dei. Utdrag frå tabell. 

Nyhende

Ein rapport frå Forbrukarrådet avslører at det er blitt vesentleg høgare byggesaksgebyr i mange kommunar som har slege seg saman.