Har behov for ny båt

Stad kommune har tidlegare meldt seg inn i Fjordane Friluftsråd. Torsdag orienterte dagleg leiar og styreleiar i rådet kommunestyret om aktiviteten.

Friluftsrådet: Bjarte Engevik, dagleg leiar i Fjordane Friluftsråd, og styreleiar Arlene Vågene, orienterte kommunestyret i Stad om rådet sine gjeremål og planr for framtida. 

Nyhende

Ein viktig del av aktiviteten til fellesrådet er koordinering av kyst- og fjordrydding i Sogn og Fjordane. For å gjere dette arbeidet mest mogleg effektivt, har Fjordane Friluftsråd behov ein ny båt.