Stadig fleire ønskjer å kjøpe hytte

(NPK-NTB): Over 170.000 hushald seier at dei har planar om å kjøpe hytte. Det er ny rekord.

I februar svarte 3,8 prosent av norske hushald at dei planla hyttekjøp. Etter koronautbrotet har delen stige til 7 prosent. Biletet er frå Hemsedal.  Foto: Berit Keilen/NTB scanpix/ NPK

Nyhende

To gonger i året utfører Prognosesenteret ei spørjeundersøking om planane til hushalda for hyttekjøp.

I februar svarte 100.000 hushald at dei planla å kjøpe hytte i Noreg i løpet av tre år. I den ferske utgåva svarer 173.000 det same, skriv Finansavisen.

– Dette viser at den eksplosive prisveksten kan halde fram, seier partnar i Prognosesenteret Bjørn-Erik Øye.

Det er nærare 2,5 millionar hushald i Noreg. I februar svarte 3,8 prosent at dei planla hyttekjøp, no har delen stige til 7 prosent.

Prognosesenteret har henta tal frå grunnboka som viser at det fram til utgangen av august i år har vore 19,5 prosent fleire sal av fritidsbustader enn same periode i fjor.

Hittil i år har gjennomsnittsprisen på hytter auka med 6,5 prosent for alle hytter og 10,1 prosent for sjøhytter.