Falck beklagar misforståing om kontakt med Fylkesmannen

Vindkraftutbyggar Falck Renewables Vind AS meiner det har oppstått ei misforståing i saka om dei har vore i kontakt med Fylkesmannen og NVE om ureininga i Borgundvågen.

Utbyggingsselskapet Falck Renewables Vind AS beklagar misforståinga i saka. Brev blir sendt til Fylkesmannen måndag. 

Nyhende

Utbyggingselskapet har hevda at dei har vore i kontakt med Fylkesmannen og NVE om saka, der dei informerte om forureininga ved oppstarten av arbeidet med tilkomstvegen til Okl-.anlegget.