Fire meter frå elv

Foto: Anja Midttun/Stad kommune 

Nyhende

Plan for vassforvaltninga i Nordfjord

Mål om reinare elvar

Det pågår eit arbeid med registrering av korleis miljøstatus er i elvane i Stad og dei andre kommunane i Nordfjord, og ein ser på kva tiltak som må til for å få reinare elvar.


I regional plan for vassforvaltning vil det kome framlegg om at det ikkje bør gjødslast nærare enn fire meter frå elver og bekker i visse område. I utgangspunkt som eit frivillig tiltak med økonomisk kompensasjon gjennom Regionalt miljøprogram.