Auke i utlån av bøker, der krim er vinnaren

Fleire vaksne låner skjønnlitteratur på biblioteket

Sidan botnåret 2016 har utlån av bøker på tidlegare Eid bibliotek gått oppover. Ein auke på mellom anna over tusen fleire bøker innan skjønnlitteratur for vaksne.

Merethe Kjølberg brukar biblioteket i Operahuset flittig. Ho er ei av dei som har vore med på å auke utlånstala ved biblioteket dei siste åra. Der det ikkje minst er blitt lånt ut fleire bøker innan skjønnlitteratur for vaksne.   Foto: Inger Træen

Det hender ofte at eg slår av fjernsynet for å konsentrere meg om ei bok

Nyhende

Tal som viser utlån til og med 2019 syner ein postitiv trend for Stad bibliotek, eller Eid bibliotek til og med fjoråret.