Lønnsoppgjeret startar igjen måndag

Leiaren i Fellesforbundet, Jørn Eggum, vil kjempe for at arbeidarar får betre vilkår i år. I kjølvatnet av koronakrisa kan det bli utfordrande.

Leiar i Fagforbundet Mette Nord er oppteken av at ingen grupper bør setjast føre andre i lønnsoppgjeret, heller ikkje sjukepleiarar som har stått på under koronapandemien.   Foto: Gorm Kallestad (Arkivfoto)

Nyhende

Måndag startar lønnsoppgjeret igjen etter at forhandlingane måtte avsluttast 13. mars på grunn av koronautbrotet. Først ut er industrisemja, også kjent som frontfaget, ei stor semje som dekkjer 6.000 bedrifter innanfor konkurranseutsett industri.