Fordeling av kommunale midlar til idretten i Stad

Stad kommune har laga utkast til fordeling av kulturmidlar i Stad kommune for 2020, og har bede om uttale frå Stad idrettsråd.

Arkivfoto frå dugnadsarbeid, Heia IL legging av kunstgras ved Hjelle skule.   Foto: Anna Wuttudal

Nyhende

Kommunestyret har vedteke fordelinga mellom dei ulike gruppene, og fordelinga elles blir gjort etter tal medlemar under 18 år.