Nordfjord hotell

Betydeleg nedgang, men ikkje så ille som frykta

– Det tok av i slutten av juni då det var så fint vêr. Då strøymde folk til, og det var fullt både her og på Bryggen. Dagleg leiar på Nordfjord hotell Tomas Perers er alt i alt godt nøgd med sommaren, trass i at det er tomt for utanlandske bussturistar, som eit vanleg år utgjer den største gruppa av sommargjestar.

Langt over forventa: Det dei var mest usikre på var fellesferien, og den har vore langt over forventa. Alt i alt er hotelldirektør Tomas Perers nøgd med sommarsesongen, og han har god tru på at det skal gå greitt også vidare framover hausten. Ebba (4) hjelper gjerne til med ekstra reinhald i desse koronatider. Foto: Anna Wuttudal 

Nordfjordeid er ein høveleg stad å stoppe når turistane kjem frå Flåm og skal vidare til Briksdalen og Geiranger

Nyhende