Går snart i gang med taksering på Bryggja

I veke 35 og 36 vert det taksering av eigedommar på Totland, Maurstad og Bryggja.

STAD ELLER KINN: Slaget om Bryggja skal høyre til Stad elle Kinn utspelar seg i 

Nyhende

Stad kommunestyre har vedteke å vidareføre eigedomsskatt for alle eigedomar i Stad kommune, og går i gang 24. august med taksering i krinsane Totland, Bryggja og Maurstad. Takseringa dannar grunnlag for utrekning av eigedomsskatt