Stad kommune

Har tappa ned Fossevatnet

Dei som har teke ein fjelltur til Fossane og Fossevatnet den siste tida, har sett at her har det skjedd store endringar i form av nedtapping av vatnet og tilhøyrande tørrlegging av kantane.

MELLOMBELS: Holet i damanlegget på Fossane er eit mellombels sikringstiltak for å minske trykket. 

Vi jobbar med å finne ut kor mykje som må stå igjen av demninga for at det skal vere ei reell reservevasskjelde

Nyhende

Fossevatnet har vore hovudvasskjelde, men skal berre vere reservedrikkevasskjelde for Nordfjordeid og omland no etter at ein tok Hornindalsvatnet i bruk.