Ønskjer å gjennomføre tiltak nede i bygda

Dammane Klovevatnet og Støvelsvatnet stettar ikkje gjeldande krav til sikkerheit.

Kjørstadbrua: Foto: Lina Hjelmeland 

Det er Kjørstadbrua som er proppen

Nyhende

Damanlegga er ein del av vassforsyninga for Stårheim og Haugen og Hjelmelandsdalen i Stad kommune.